Právní služby ( právní poradenství, právní firma, právní servis, právní zastoupení, právník, advokát )

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby (právní poradenství, právní servis, právní firma, právní zastoupení , advokát, právník) podle aktuálních potřeb klientů, a to nejen se znalostí práva a právních postupů, ale i místního a společenského prostředí,  zejména v Olomouci a okolí, a to v oblastech práva:

Odměny za právní služby si klienti mohou sjednat způsobem, který jim nejvíce vyhovuje, ať již prostřednictvím hodinových sazeb podle náročnosti právních služeb a objemu potřebné práce, případně u stálých klientů ve formě paušálních odměn, ale i úkolovou odměnu, odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci a také je možno postupovat podle příslušné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti upravující mimosmluvní odměnu advokáta dle advokátního tarifu. Zpravidla požadujeme složení přiměřené zálohy nejen na odměnu, ale zejména na hotové výdaje včetně soudních a jiných poplatků.

Mgr. Ing. Petr Konečný

společník advokátní kanceláře

Specializace na obhajobu v trestních a přestupkových věcech, korporátní a obchodní právo, insolvenční právo, práva k nemovitostem, směnečné právo, spolkové právo a právo obchodních společností a družstev včetně jejich dlouhodobého komplexního zastupování, rozhodčí řízení, sportovní právo se zkušenostmi zejména ve fotbalovém právu (mimo jiné od roku 1995 zástupce fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, dlouholetý člen arbitrážní komise Fotbalové asociace ČR a odvolací komise Fotbalové asociace ČR – FAČR), právo komunální (obecní) se zkušenostmi z dlouhodobého zastupování měst ( mimo jiné statutární město Olomouc ), obcí, mikroregionu ( obecní a krajské samosprávy ), práva autorská, průmyslová a práva související s informačními technologiemi, problematika developerské činnosti ( stavební právo, územní řízení, pozemky, stavby, smlouvy o dílo ), lidská práva, ústavní právo, správní právo a veřejné zakázky.