Advokátní kancelář Konečný Olomouc

JUDr. Jan Galuszka

Specializuje se na trestní právo, insolvenční právo, přestupkové právo včetně agendy řidičů, řešení škod na zdraví, právo k nemovitostem, obchodní a občanské právo, insolvenční řízení, konkurs, exekuční řízení, právo v myslivosti, zdravotní právo a práva související s informačními technologiemi, ochrana osobnosti, známkové právo

+420 602 406 015