Mgr. Ing. Petr Konečný

Specializace na obhajobu v trestních a přestupkových věcech, korporátní a obchodní právo, insolvenční právo ( výkon funkce insolvenčního a konkursního správce od roku 1998), konkurs, vymáhání pohledávek, práva k nemovitostem, směnečné právo, spolkové právo a právo obchodních společností a družstev včetně jejich dlouhodobého komplexního zastupování, přeměny společností, převzetí jmění, rozhodčí řízení, sportovní právo se zkušenostmi zejména ve fotbalovém právu (mimo jiné od roku 1995 zástupce fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, dlouholetý člen arbitrážní komise Fotbalové asociace ČR a odvolací komise Fotbalové asociace ČR ( FAČR ), právo komunální (obecní) se zkušenostmi z dlouhodobého zastupování měst ( mimo jiné statutární město Olomouc ), obcí, mikroregionu ( obecní a krajské samosprávy ), práva autorská, průmyslová a práva informačních technologií, problematika developerské činnosti ( stavební právo, územní řízení, pozemky, stavby, smlouvy o dílo ), problematika společenství vlastníků jednotek (SVJ), lidská práva, ústavní právo, správní právo a veřejné zakázky.

+420 602 714 652